วิธีเลือก ทาวน์โฮมทำเลดี ราคาคุ้ม

การจะเป็นเจ้าของบ้านสักหลังหนึ่งนั้น วิธีเลือก ทาวน์โฮมทำเลดี บทความนี้สำหรับคนธรรมดาทั่วๆไปแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องดูจากปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ทำเล ราคาหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ทาวน์โฮม จึงเป็นหนึ่งในรูปแบบบ้านที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากบ้านเดี่ยวมีราคาสูง สำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดนั้นจึงเป็นไปได้ยากที่จะจับจอง ทาวน์โฮม จึงกลายมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ คุ้มค่า และเหมาะกับการ ลงทุน ด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น เรื่องบรรยากาศ ความน่าอยู่ ความเป็นส่วนตัว และมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมได้อย่างสะดวกอีกด้วย

ทาวน์โฮมทำเลดี หลายคนมองว่าบ้าน ทาวน์โฮม ส่วนใหญ่นั้นจะต้องอยู่ในทำเลชานเมือง แต่ในปัจจุบันมี ทาวน์โฮม หลายแห่งที่มี ทำเลดี อยู่ในตัวเมือง ราคาไม่แพง และมีการเดินทางที่สะดวก แต่อะไรคือหัวใจของการเลือกซื้อ ทาวน์โฮม ที่ดีล่ะ วันนี้ Property Insight มี 5 หลักการในการเลือก ทาวน์โฮม และเคล็ด (ไม่) ลับกับการเลือกตำแหน่ง ทาวน์โฮม ให้ถูกหลักฮวงจุ้ยมาฝากกัน เพราะบ้านมีราคาแพง ฉะนั้น ก่อนที่จะซื้อบ้านจึงต้องหาข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจนำไปสู่การเสียเงิน เสียเวลา และเสียใจในภายหลังนั่นเอง

1. จัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ที่สุด

หนึ่งในเหตุผล วิธีเลือกทาวน์โฮมทำเลดี ที่หลายคนเลือกซื้อ ทาวน์โฮม คือ ‘พื้นที่’ การจัดสรรพื้นที่ภายในบ้านจะต้องเป็นไปอย่างลงตัว ทุกจุดในตัวบ้านจะต้องสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ การจัดระเบียบของห้องต้องถูกต้องตามมาตรฐาน สร้างความสะดวกสบายและปลอดโปร่งให้กับเจ้าของบ้าน ด้านหน้าควรจะมีพื้นที่สำหรับจอดรถหรือสวนเล็กๆเพื่อความร่มรื่น จึงจะคุ้มค่า กับราคาที่เสียไป

2. การออกแบบที่ตอบรับให้สามารถดูแลได้ง่าย

วิธีเลือกทาวน์โฮมทำเลดี แม้ ทาวน์โฮม จะมีขนาดเล็กกว่าบ้านเดี่ยว แต่นับว่าเป็นข้อดีเพราะเราสามารถตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปได้ สำหรับครอบครัวที่ต้องการบ้านที่เน้นใช้ประโยชน์การใช้สอยที่จำเป็นเท่านั้น การออกแบบบ้านแบบ ทาวน์โฮม นี้จัดว่า คุ้มค่า เพราะช่วยให้การดูแลทำได้ง่ายและสะดวกมาก นอกจากนี้ยังประหยัดเวลาของการทำความสะอาดบ้านและ ตอบโจทย์ กับครอบครัวที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลบ้านสักเท่าไหร่นักอีกด้วย

3. สภาพแวดล้อมของเพื่อนบ้าน

แน่นอนว่าการอาศัยอยู่ใน ทาวน์โฮม คือ ชุมชนรูปแบบหนึ่ง เป็นสังคมที่เราจะได้พบปะกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเลือก ทาวน์โฮม ที่ดีอาจจะต้องมองกันตั้งแต่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะบ้านข้างเคียง สร้างมิตรไมตรีที่ดีระหว่างกันเอาไว้ เพราะในยามจำเป็นอาจจะต้องขอความช่วยเหลือทั้งเรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ จะได้อุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยมากกว่าการอยู่ในสังคมที่ต่างคนต่างอยู่

4. มีการจัดระเบียบในโครงการอย่างเป็นระบบ

ทาวน์โฮม ที่ดีจะต้องมีการจัดระเบียบโครงการอย่างเป็นระบบ การจัดการความปลอดภัย เวรยามจะต้องมีตลอด 24 ชม.เพื่อป้องกันคนแปลกหน้าที่ประสงค์ร้ายเข้ามาภายในหมู่บ้าน โครงการที่ดีจะต้องมีการจัดสรรพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ รวมไปถึงระบบการจัดการสาธารณูปโภคในชุมชน การเก็บขยะ สวนสาธารณะ และไฟฟ้าภายในหมู่บ้านด้วย ซึ่งการจัดการที่ดีจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านเป็นอย่างมาก

5. พิจารณาความน่าเชื่อถือของเจ้าของโครงการบ้าน ทาวน์โฮม

เป็นสิ่งที่สำคัญมากอีกสิ่งหนึ่งควบคู่กับการตัดสินใจด้วย ว่า บริษัทเจ้าของโครงการมีความมั่นคงและ น่าเชื่อถือเพียงใด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการฉ้อโกงกันเกิดขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้ทางกรมที่ดินได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อบ้านและที่ดินจัดสรรไว้ดังนี้:

– เลือกหาซื้อ ทาวน์โฮม และ ที่ดินจัดสรร เฉพาะรายที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินโดยชอบด้วย กฎหมายแล้วเท่านั้น

– ทาวน์โฮม และที่ดินจัดสรรรายใดได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่ ขอให้ตรวจสอบได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดท้องที่ หรือที่กองควบคุมธุรกิจที่ดิน

– หากเป็นการจัดสรรที่ดินที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายก็ไม่ควร ซื้อบ้านหรือที่ดินนั้น แต่ถ้าเป็นรายที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินได้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็ขอให้ไปติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานที่ดินจังหวัดท้องที่ หรือกองควบคุมธุรกิจที่ดิน กรมที่ดิน เพื่อขอตรวจสอบแผนผังและโครงการจัดสรรที่ดินรายนั้นว่ามีข้อความระบุจดจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ถนน ระบบการระบายน้ำ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า หรือโรงเรียนอนุบาล ฯลฯ ไว้อย่างไรตรงกับที่โฆษณาจูงใจที่ให้ผู้ซื้อดูหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าควรซื้อไว้หรือไม่

– เมื่อตัดสินใจจะซื้อ ทาวน์โฮม และที่ดินจัดสรรแล้ว การทำสัญญาใดๆ ระหว่างผู้จัดสรรที่ดินกับผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรร เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาจองหรือผ่อนส่ง ฯลฯ ต้องถือปฏิบัติตามข้อ 19 กล่าวคือ ต้องทำเป็นหนังสือสัญญาซื้อขาย และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดท้องที่ อย่าทำสัญญากันเองโดยเด็ดขาด เพราะจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

– เมื่อรับ ทาวน์โฮม มาแล้ว ขอให้ทราบด้วยว่าสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร ผู้จัดสรรมีหน้าที่บำรุงรักษา ดังนั้น หากผู้จัดสรรเรียกเก็บเงินใดๆ เป็นค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในที่ดินที่จัดสรรดังกล่าว ไม่ควรจ่ายให้

วิธีเลือก ทาวน์โฮม ทำเลดี ราคาคุ้ม4

ภาพจาก: www.thaibigplaza.com

นอกจากนี้หลายคนยังสงสัยว่าการเลือกตำแหน่งบ้าน ทาวน์โฮมทำเลดี นั้น ควรเลือกอย่างไรถึงจะดีถึงจะเหมาะสม เพราะยังตัดสินใจเลือกตำแหน่งที่ใช่ไม่ได้สักที วันนี้เรามีแถมความรู้เกี่ยวกับการเลือก ทำเลดี ของ ทาวน์โฮม มาฝากกัน เกี่ยวกับการเลือกทำเลบ้านอ้างอิงตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีดังนี้

บ้าน ทาวน์โฮม ตรงหัวมุมดูจะเป็นบ้านที่นิยมกันสำหรับบ้านในรูปแบบของ ทาวน์โฮม เพราะบ้านหัวมุมจะมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าหลังอื่นๆ และให้ความรู้สึกที่ดีกว่า ที่ไม่ต้องไปติดกับใคร เพราะการอยู่ตรงกลางถ้าได้ข้างบ้านดีก็ดีไป แต่ถ้าได้ไม่ดีก็จะมีแต่เรื่องหงุดหงิดหัวใจ ยิ่งถ้าข้างบ้านเกิดต่อเติมบ้านมาปิดทึบทั้งสองข้างก็จะยิ่งแย่ใหญ่ เพราะบ้านจะถูกปิดกั้นโชคลาภไปในตัว ถือว่าอับโชค บ้านที่ตั้งอยู่หัวมุมถนนพอดี ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือ ทาวน์โฮม ใช่ว่าจะเป็นบ้านที่มี ทำเลดี เสมอเหมือนกันทุกหลัง เพราะบ้านหลังมุมที่ถือว่าเป็นลักษณะดีจะตั้งอยู่มุมที่มีรถแล่นผ่านหน้าบ้านและข้างบ้านในลักษณะเป็นกระแสไหลผ่านตัวบ้านจากทางหนึ่งไปสู่ทางหนึ่ง

ตัวอย่างเหล่านี้มักมีให้เห็นกันอยู่เสมอ ๆ สำหรับผู้ที่ซื้อบ้าน ทาวน์โฮม คนส่วนใหญ่จึงประกันความเสี่ยง โดยเลือกบ้านหลังริมเอาไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยก็มีด้านหนึ่งที่เราสามารถควบคุมได้ แต่การเลือกบ้านหลังริมก็มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเหมือนกัน ซึ่งจะคล้าย ๆ กับการเลือกซื้อบ้านเดี่ยว เช่น บ้านหลังที่อยู่ริมโครงการ (ติดกับโครงการอื่น), บ้านที่อยู่ติดกับทางแยกของถนนใหญ่ โดยเฉพาะทางที่เป็นสี่แยก หรือบ้านที่อยู่ทางหัวมุมด้านขวา ถือว่าเป็น ทำเลไม่ดี ไม่ควรเลือก

บ้านหลังที่ดีที่สุดคือ บ้านมุมซ้าย เหตุผลก็ใช้หลักเสือขาว มังกรเขียวนั่นเอง ด้านซ้ายของบ้านควรเป็นสิ่งเคลื่อนไหว ส่วนด้านขวา เสือขาว ต้องนิ่งและมั่นคง แต่กรณีนี้ถนนทางด้านซ้ายของบ้านจะต้องเป็นถนนซอย ไม่ใช่ถนนใหญ่ เพราะถ้าเป็นถนนใหญ่ กระแสที่วิ่งผ่านจะแรงเกินส่งผลไม่ดีกับบ้านได้ และลักษณะของถนนจะเป็นถนนที่โอบโค้งเข้าหาบ้าน จึงจะถือว่าถูกโฉลก ซึ่งจะต้องพิจารณากระแสภายในโครงการนั้นว่าวิ่งมาทางใด

การเลือกบ้าน ทาวน์โฮม ถ้าดูแค่แปลนบ้านที่เป็นล็อค ๆ ตามแบบที่โครงการมีให้เลือก หลักการพิจารณาคล้ายบ้านเดี่ยว คือ ตำแหน่งมุมหัวบ้าน บ้านกลาง หรือบ้านริมโครงการ แต่มีจุดที่ต้องสังเกตแตกต่างกันคือ บ้าน ทาวน์โฮม ประตูทางเข้าบ้านมักจะอยู่ซ้ายหรือขวา จะไม่มีประตูอยู่ตรงกลางเหมือนบ้านเดี่ยว ประตูทางเข้าบ้านตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าสำคัญมาก เพราะถือเป็นช่องที่เปิดรับกระแสโชคลาภให้เข้าบ้าน ถ้า ทำเล ไม่ถูกจะส่งผลให้บ้านนั้นไม่ได้รับโชคลาภเท่าที่ควร

 

นอกจากนี้ ทาวน์โฮม ที่หันหน้าให้แม่น้ำหรือลำคลอง อยู่แล้วมั่งมีลักษณะบ้านที่ผู้อยู่อาศัยจะมีความร่มเย็นเป็นสุขและมั่งมีศรีสุขขึ้นเรื่อยๆนั้น คือบ้านที่ตั้งอยู่ในลักษณะหันหน้าให้แม่น้ำหรือลำคลอง เงื่อนไขแม่น้ำหรือลำคลองนั้นต้องเป็นแม่น้ำลำคลองที่ค่อนข้างใส สะอาด มิใช่สกปรกมีกลิ่นเน่าเหม็น

ทาวน์โฮม ที่หันหลังให้แม่น้ำ อยู่แล้วเหนื่อยสักหน่อย ถ้าบ้านหลังใดตั้งอยู่ในลักษณะหันหลังให้แม่น้ำ ลักษณะของบ้าน ให้โทษเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่อาศัยแล้ว สมาชิกในบ้านอาจไม่ได้ไขว่คว้าหาความสำเร็จได้ง่ายๆ อาจต้องดิ้นรนเสาะแสวงหา หรือต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจสักหน่อย จึงจะประสบผลสำเร็จได้ตามกำลังความสามารถ ความโชคดีราบรื่นดูจะมิค่อยเกิดขึ้นได้ง่ายๆ

ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการพิจารณาสำหรับผู้ที่กำลังมองหาหรือกำลังคิดจะซื้อบ้าน ทาวน์โฮม โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง และเหตุการณ์ต่างๆ ก็ดูจะกลับมาคล้ายๆ เดิมอีก จะได้ตระหนักไว้ว่าหากจะซื้อบ้าน ทาวน์โฮม อยู่สักหลัง แล้วไปเจอโครงการที่มีการซื้อไว้เก็งกำไรหรือซื้อไว้เพื่อให้เช่าต่อ ก็อาจพบกับสภาพคล้ายๆ อยู่โครงการร้างหรืออยู่แฟลตเช่าห้องแถวเช่าได้ เหมือนกับที่ผู้ซื้อห้องชุดในยุคหนึ่งได้เคยประสบพบเจอมาแล้ว ผู้ซื้อจึงต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยมาประกอบกันอย่างรอบคอบ

บทความ propertyinsight.co.th

———————————————-

โครงการของ Haus
Haus Niche แจ้งวัฒนะ-สามัคคี คลิก
Haus Clover แจ้งวัฒนะ-ราชพฤกษ์ คลิก
Haus 35 แจ้งวัฒนะ 35 คลิก

หรือสอบถามเพิ่มเติม
>> โทร : 02-115-7055
>> Add Line@ : @hausbkk
หรือ คลิ๊ก https://line.me/R/ti/p/%40hausbkk
>> Facebook Page คลิกที่นี่